Špecifikácia výrobkov

Infražiarič

Tisan 3in1,
Je originálna séria výrobkov zahrňujúca funkciu ohrevu infračervenými lampami, odsávania a osvetlenia - do jedného telesa, určená pre montáž prevažne do priestoru kúpeľní.

Výrobok sa umiestňuje obvykle do stredu stropu, ale hlavne nad priestor, v ktorom sa najčastejšie zdržujete po okúpaní alebo osprchovaní – priestor pred zrkadlom a umývadlom. Umiestňovanie do stropu nad priestorom sprchovacieho kúta , alebo vani je nevhodné vzhľadom na charakter funkcií zariadenia ako i neprípustné. Teleso výrobku sa jednoducho a to pomocou pružinových segmentov inštaluje do podníženého stropu. Podmienkou je svetlá výška medzi priestoru stropov min. 230mm a výška stropu kúpelne min.2,3m. Výrobok sa v kúpeľni inštaluje v zóne 3 alebo v mimozónovom priestore – v súlade s STN 33 2000-7-701 Elektrické inštalácie budov.

Dve, alebo štyri infračervené lampy Vám, okamžite po zapnutí , poskytnú náležitý tepelný komfort.
Výkonný axiálny odsávací ventilátor odsaje vzniknuté pary.
Centrálna reflektorová žiarovka ( 60W – do 100W ) slúži na základné osvetlenie priestoru.
Jednotlivé funkcie sú ovládané samostatne, ako i vo vzájomnej kombinácii , multifunkčným stenovým ovládačom ( troj / štvor dotykový vypínač je súčasťou balenia).

Odsávacia flexibilná hadica s priemerom 100mm a max. dĺžky 1,5m (hadica je súčasťou balenia), je obvykle vyvedená cez bočnú stenu nad stropom kúpeľne do exteriéru a ukončená ventilačnou mriežkou ( mriežka je súčasťou balenia ).
V prípade viac podlažnej budovy , odsávaciu hadicu je možné napojiť na spoločnú ventilačnú stúpačku.Samotné teleso výrobku má zabudovanú spätnú klapku odsávania ( v modely A516 spätná klapka je umiestnená v redukcii 70/100, inštalovanej na vývod z odsávania).
Teleso zariadenia je vyrobené z povrchovo upraveného plechového výlisku ( modely pod označením A516,majú teleso vyrobené z plastu).
Snímateľná časť telesa výrobku (čelný kryt), je vyrábaná v rôzne modifikovaných tvaroch, dizajnovom prevedení a povrchových úpravách.

Samotnú inštaláciu výrobku ponechajte odborníkovi.
Elektroinštaláciu musí vykonať kvalifikovaný pracovník a previesť o nej záznam.
Doporučujeme previesť lokalizáciu umiestnenia výrobku , úpravu nosnej stropnej konštrukcie pre jeho inštaláciu , umiestnenie a napojenie vývodu odsávacej hadice ako i umiestnenie prívodu elektrického kábla ešte pred ,namontovaním sádrokartonového podhľadu.

Infražiarič Tisan neohrieva vzduch. Zo všetkých foriem tepla má radiačné teplo okamžitý vplyv na tepelný komfort.
Infračervené lúče ohrievajú len predmety ,na ktoré bezprostredne dopadajú ( teda aj Vás ). Po okúpaní či osprchovaní sa , zapnite na vypínači tlačítko „HEAT“ a okamžite pocítite teplo šíriace sa z rozsvietených infračervených lámp ,pod ktorými stojíte. Príjemné teplo a svetlo dopadá priamo na Vás ako slnečné žiarenie. Zároveň môžete zapnúť i odsávanie „FAN“ a pravdaže vypnúť osvetlenie „LIGHT“ (nie je už potrebné ) - a prostredie v kúpeľni ostáva čisté a čerstvé (nezabúdajte však ,že k rýchlemu odsávaniu vodných pár je potrebný prívod vzduchu ,napríklad cez pootvorené okno alebo dvere ).

Prečo infražiarič ?
Pri sálavom vykurovaní interiérov sa využíva tepelný tok z vykurovacieho zdroja (infračervené lampy),ktorým sa priamo t.j. bez prostredníctva vzduchu , zohrievajú okolité stavebné konštrukcie ako i osoby v interiéry a len malá časť je odovzdávaná konvenciou priamo vzduchu vo vykurovanom interiéry. Preto i vnútorné povrchové teploty stavebných konštrukcií tvoriacich interiér ( podlaha a zariadenie ) ,sú pri sálavom vykurovaní vyššie ako teplota vzduchu v takto vykurovanom interiéry – kúpelne , haly , miestnosti relaxačných centier... Hoci sú infražiariče známe už bezmála 50 rokov a predstavujú vysoko efektívne , účinné a energeticky úsporné vykurovacie zariadenia , u nás sa takmer nepoužívali . Infražiariče sú zdrojom sálavého tepla s vysokou povrchovou teplotou , pričom ich sálajúca plocha môže byť veľmi malá. Svetelné elektrické infražiariče patria do kategórie krátkovlnných infražiaričov s maximálnou oblasťou vlnovej dĺžky 1,2 x 10–6 m čo je veľmi blízko vlnovej dĺžke slnečných lúčov. Sálavá účinnosť týchto infražiaričov je cca 80%. Medzi najvýznamnejšie vlastnosti infražiaričov patria:

  • Nasmerovanie tepla – infražiariče majú schopnosť sústrediť teplo, podobne ako svetelné sústavy svetlo, presne do miesta kde je to potrebné
  • Prechod infražiarenia vzduchom ,kde i vodné pary vo vzduch sú len malou prekážkou pre energiu krátkych vĺn, je takmer 100%.

Zo všetkých zdrojov tepla má radiačné teplo okamžitý vplyv na tepelný komfort. Príjemné teplo dopadá priamo ako slnečné žiarenie a až 30% tohto krátkovlnného infračerveného tepla je prenášané kožou a absorbované telom, pričom nedochádza k žiadnym zmenám a reakciám, spojených s ultrafialovým žiarením.

Na výrobky poskytujeme 3-ročnú záruku kvality a na infračervené lampy je 2-ročná záruka životnosti, pri dodržaní a rešpektovaní podmienok na montáž, údržbu a prevádzku výrobku v súlade a za podmienok uvedených v technických pokynoch návodu na použitie. Výrobky majú CE certifikáciu ako i certifikáciu UL/CUL, KS, C-TICK a SAA certifikáciu (USA ,Kórea ,Austrália, Kanada, New Zealand...).
Výroba, kontrola a servis prebieha v súlade s požiadavkami medzinárodne platných záväzných nariadení a noriem ,ktoré sú kvalitatívnym štandardom skúseností vývoja a výroby profesionálnej techniky.
Výrobca je držiteľom Quality Management System Certificate - certifikácie podľa ISO 9001 : 2000 standard idt. GB/T 19001-2000 (certifikát č.1307Q10195R1M), ako i Environmental Management System Certifikate - certifikácie podľa ISO 14001 : 2004 standard idt. GB/T24001-2004 (certifikát č. 1306E10043R0M). Výrobky majú tiež certifikáciu : HVI Certificate – for the marketing in US market a ENERGY STAR – vydané U.S. Environmental Protection Age (USA and worldwide).


Na výrobky je vydané CE vyhlásenie o zhode ( CE Declaration of Conformity ), na základe protokolov o prevedených skúškach vychádzajúcich z relevantných EC nariadení:
73/23/EEC – LVD Low Voltage Directive, as amended by Directive 93/68EHS (prevzaté nariadením vlády SR 308_2004 Z.z. o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, používané v určitom rozsahu napätia).
89/336/EEC – EMC Electromagnetic Compatibility, as amended by Directive 92/31/EHS and Directive 93/68/EHS ( prevzaté nariadením vlády SR245_2004 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility ).
Certifikácia bola prevedená certifikačnou organizáciou : SGS – CSTC Standards Technical Services Co.,Ltd. a TSU š.p. - certifikát číslo 00098/104/2/2009. Výrobky sú označené CE certifikačnou značkou.

© 2007–2018 Tisandt spol. s r.o.

Táto stránka nepoužíva súbory cookies, neanalyzuje návštevnosť ani inak nezhromažďuje vaše osobné údaje.