Predajcovia v Slovenskej a Českej republike

Predajcovia v Slovenskej republike

Bánovce nad Bebravou
STAVEBNÁ KERAMIKA
Trenčianska cesta 1542/85
Tel.: 038 7603 061
Banská Bystrica
AS Slovakia s.r.o.
Námestie Slobody 5
Tel.: 048 414 6819
Banská Bystrica
JS – Trade
Partizánska 32
Tel.: 048 4145 946
Banská Bystrica
Keramos
Lazovná ulica 54
Tel.: 0911 306 706
Banská Bystrica
Real Dom BB
Partizánska cesta 106
Tel.: 0903 605 427
Banská Bystrica
REDWELL
Nám. Š. Moyzesa 2/A
Tel.: 048 4156 083
Banská Bystrica
STAVIVO IBV
Zvolenská cesta 1
Tel.: 048 4131 148
Banská Bystrica
STAVMAT IN, spol. s r.o.
Partizánska 91
Tel.: 048 4148 382
Banská Štiavnica
ALLCOM s.r.o.
Andreja Kmeťa 12
Tel.: 0905 157 008
Bratislava
ARMATUREX s.r.o.
Námestie Martina Benku
Tel.: 02 556 458 02
Bratislava – Petržalka
CENTRUMBYT s.r.o.
Volkrova 4
Tel.: 0903 787 262
Bratislava
Deal company s.r.o.
Ružinovská 1
Tel.: 0911 407 715
Bratislava
EXSTAVMAT s.r.o.
Miletičova 1
Tel.: 02 555 623 93
Bratislava
G-SANITA, s.r.o.
Šustekova 25
Tel.: 02 6252 5829
Bratislava
Investičná a obchodná spol. s.r.o.
Košická 52
Bratislava
Moderný byt - Saratov
Saratovská 13
Tel.: 02 644 61 049
Bratislava
Mramax
Za kasárňou 315/1
Tel.: 02 4463 4061
Brezno
DLAKTER
Nám. M.R. Štefánika 12
Tel.: 0905 551 870
Brezno
Styk servis s.r.o.
ČSA 6
Tel.: 048 6114 255
Dubnica nad Váhom
Centrum bývania – Kúpeľne
Centrum I. 1725
Tel.: 042 445 0030
Holíč
Anton Masaryk M A S
Moyzesova 1
Tel.: 034 6603 131
Hnúšťa
KERIMAT
Hlavná 374
Tel.: 047 5424 006
Humenné
ČESKÁ KERAMIKA
Jasenovská 1129
Tel.: 0948 404 477
Chorvátsky Grob
Stone culture
Čerešňová 2
Tel. 02/4599 6163
Chynorany
AQUASTOP
Cintorínska 29
Tel. 0907 756 015
Kežmarok
PALI s.r.o.
Hlavné Námestie 30
Tel. 0911 635 370
Kežmarok
PALI s.r.o.
Toporcerova 2
Tel. 052 456 5321
Komárno
Tonex
Dunajské nábrežie 1152
Tel. 035 7731 603
Košice
BAKERA s.r.o.
Turgenevova II.
Tel.: 055 7296 918
Košice
Bakera - ARTTEC
Masarykova 2
Tel.: 055 6321 384
Košice
ČESKÁ KERAMIKA - BAKERA s.r.o.
Dunajská 10
Tel.: 055 7296 247
Košice
ESO s.r.o.
Popradská 90

Košice
KVANTUM
Ostravská 26
Tel.: 055 646 1934
Košice
MB SANITAS
Južná trieda 117

Košice
VODOARM s.r.o.
Slovenská 10
Tel.: 055 6222 660
Košice
WATECH CO. S.r.o.
Nerudova 9
Tel.: 055/ 3040 333
Kremnica
Ján Frič
Angyalova 427/51
Tel.: 0903 523693
Levice
STAVMONT Levice s.r.o.
Červenej Armády 6
Tel.: 0905 289 054
Levice
ZOTHERM, s.r.o.
Ľ. Ivana 25
Tel.: 036 6315 392
Liptovský Mikuláš
KRT Kúpeľňové štúdio
Družstevná 2221
Tel.: 044 5476 423
Lučenec
KERIMAT
Halíčská cesta 1199
Tel.: 047 4332 099
Lučenec
VEKTOR SK s.r.o.
Novomestského 5
Tel.: 047 4334 362
Malacky
EDEN
Brnianska 87
Tel.: 034 7741 390-1
Malacky
STAVMAT IN
Pezinská 56

Martin
ALTHEA – Kúpeľne
Tomášikova 5826
Tel.: 043 4277067
Martin - Priekopa
Consol
O. Plachého 82
Tel.: 043 428 4077
Martin
LUXEL s.r.o.
Robotnícka 30
Tel.: 043 4220 047
Martin
Oker s.r.o.
Kollárova 90
Tel.: 043 423 8210
Martin
TERA-STAV
Rázusova 9
Tel.: 0905 814 389
Myjava
KOVO – ATYP TVAR
Závršky 1101/3
Tel.: 0905 650 708
Nitra
DYNAMIK Trading s.r.o.
Jablonecká 45
Tel.: 037 6578 205
Nitra
GEMINI - Jozef Milo; OD Interiér
Koboriho 1
Tel.: 037 6523 851
Nitra
Inercam
Šuranská ulica 1493/18
Tel.: 0905 747 329
Nitra
Novabet
Novozámocká cesta 155
Tel.: 0904 138 594
Nitra
ROGICOM s.r.o.
Štúrova 12
Tel.: 037 6526 001
Nitra
Rokur svet kúpeľní
Kmeťkova 27
Tel.: 037 6503 585
Nitra
Tonex
Novozámocká cesta 201
Tel.: 037 6565 650
Nové Zámky
Domen
Kapisztóryho 42
Tel.: 0903 222 935
Nové Zámky
OSSA spol. s r.o. Kúpeľňové štúdio
Zelená 6
Tel.: 035 644 56 50
Nové Zámky
STOTEC, s.r.o. Kúpeľňové štúdio
Podzámska 4A
Tel.: 035 6400 817
Partizánske
Stavmat in
Za Riekou Nitrou 1493
Tel.: 038 749 6630
Pezinok
COM INTERIÉR s.r.o.
Holubyho 11
Tel. 033/ 24 000 24
Pezinok
Tas interier, s.r.o.
Bratislavská 87
Tel.: 033 6481 156
Piešťany
AMEJ spol. s r.o.
Vrbovská cesta
Tel.: 033 77 273 69
Poprad
AQUATERM Kúpeľňové štúdio
Partizánska 683
Tel.: 052 7880 320
Poprad
J&M Clima s.r.o.
L. Svobodu 2669/23
Tel.: 0918 588 957
Poprad
Komplet Poprad s.r.o.
Hraničná ul., 058 01 Poprad
Tel.: 052 468 5924
Poprad
TERMOMÉDIA
Partizánska 93
Tel.: 052 7767 146
Považská Bystrica
Anton Miškech, Kúpeľ. štúdio
PPovažské Podhradie 409
Tel.:042 4324 541
Považská Bystrica
Fajth s.r.o., Kúpeľňové štúdio
Považské Podhradie 328
Tel.: 042 4260 577
Prievidza
LECON Kúpeľňové štúdio
Nábrežie sv. Cyrila 2423
Tel.: 046 5424 811
Prešov
BAKERA s.r.o.
Ku Sudoku 9
Tel.: 051 7482 125
Prešov
BRAHAMA MARKET - Tomkat s.r.o.
Záhradná 33
Tel.: 051 7481 903
Prešov
ECHOFIN s.r.o.
Volgogradská 9
Tel.: 0911 543 313, 0905 543 313
Prešov
TD STUDIO
Čsl. Armády 29
Tel. 051/ 771 35 27
Prešov
Tomkat s.r.o.- Brahama market
Záhradná 33
Tel. 051/ 7481 903
Rimavská Sobota
KERIMAT
Malohontská 224
Tel.: 047 5634 317
Rimavská Sobota
MAD SR
Školská 36

Ružomberok
CREATIVE SCREAM s.r.o.
Bystrická cesta
Tel. 0904 149 349
Ružomberok
DomSTAV spol. s r.o.
Kúpeľňový ateliér
Tel.: 044 4322 368
Ružomberok
GRENSTAVE s.r.o.
J.Kačku 6
Tel.: 044 4323 417
Ružomberok
DomCentrum s.r.o.
Bystrická cesta 45
Tel.: 044 4353 144
Senec
Corteisa
Moyzesova 6
Tel.: 02 4592 63 73
Senica
PASÍVNE DOMY s.r.o.
V.P.Tótha 30
Tel.: 0908 620043
Smižany
Lapšanský Milan VODO-KÚRENIE
Za kaštieľom 6/11
Tel.: 0905 646 151
Spišská Belá
AQUATERM – Róbert Mačák
Zimná 405/6
Tel.: 052 7722 609
Sučany
ELEKTRO – ROZLIČNÝ TOVAR
Fučíkova
Tel.: 043 430 3896
Štúrovo
STOTEC s.r.o. Kúpeľňové štúdio
Nám. Sv.Imricha 33
Tel.: 036 7494 694
Topoľčany
A-3DOM
Tovarnícka 2104/19
Tel.: 038 532 5868
Topoľčany
M+M TOP
Streďanská 1796

Topoľčany
Rekos s.r.o.
Brezová 328/13 Továrniky
Tel.: 038 531 35 91
Trebišov
STAVIVA plus
Družstevná 2486
Tel.: 0949 188 357
Trenčín
INTERIO Dom bytového dizajnu s.r.o.
Šoltésovej 1995
Tel.: 032 743 2041
Trenčín
KONZULTA TRENČÍN s.r.o., Kúp. štúdio
Ľudovíta Stárka 2202
Tel.: 0911 269591
Trenčín
Neodomus-s - Ing. Peter Jakuš
Krátka 1
Tel.: 0903 729 632
Trenčín
STAVIVO
Ul. Zlatovská 3072
Tel.: 032 6527 563
Trenčín
STAVMAT IN, spol. s r.o.
Brnianska 2
Tel.: 032 6580 039
Trnava
MH Centrum
Zelenečská 25
Tel.: 033 5536 655
Trnava
STAVAK
Coburgova 17/A
Tel.: 033 534 0393
Trnava
Technecx - M
Mikovínyho 4
Tel.: 033 534 6281
Turčianske Teplice
BAMATT s.r.o.
Červenej armády 7
Tel.: 043 4922 028
Veľké Blahovo
DRAXART, Areál firmy Mobel-Holcim
Tel.: 031 551 8118
Veľký Šariš
JM SERVIS
Medzany 175

Zvolen
AQUA - Team
J .C. Hronského 9
Tel.: 045 5333 333
Zvolen
Kúpeľňový svet s.r.o.
OC MEGA Zvolen - Rákoš
960 01 Zvolen
Zvolen
METALB s.r.o. Kúpeľňové štúdio
Na Štepnici 1
Tel.: 045 5248 989
Zvolen
TECHNIK
Neresnícka 1
Tel.: 045 5324 049
Zvolen
STAVMAT s.r.o.
Predmestie 1
Tel.: 045 5332 503
Žiar nad Hronom
GSI Commercial service
Tel.: 0918 613 254

Žilina
BEKOM s.r.o.
J. Milca 42
Tel.: 0905 695 776
Žilina
BAKAY s.r.o.
Šoltésovej 15
Tel.: 0948 017 880
Žilina
DOSS s.r.o., ARION Kúpeľ. štúdio
Bôrická cesta 105/A
Tel.: 041 5624 189
Žilina
STAVOMAT SK s.r.o.
Kysucká č.3
Tel.: 0905 451 786

Predajcovia v Českej republike

Boskovice
KREASTAV
Sokolská 1235
Tel. 00420 732 449 785
Dačice
HRON Dačice s.r.o.
Krajířova 23/ I
Tel.: 00420 384423003
Fulnek
Elektro Zeman
Masarykova 361
Tel.: 00420 556 741 293
Hodonín
LHS s.r.o.
Národní 5
Tel.: 00420 518 343 379
Most
Šujan – obklady a dlažby
Česká ulica 834
Tel.: 00420 251 562 116
Nehvizdy
Prodomisch s.r.o.
Za humny 527
Tel.: 00420 773 669 881
Opava
Iveta Můllerová
Krunovská 2104/65b
Tel.: 00420 725797138
Ostrava
Archithos
Nádražní 2397/88
Tel. 00420 602 531 920
Ostrava
Bernold s.r.o.
Ocelářská 23
Tel. 00420 596 614 254
Ostrava
G-Sanita
Hlubinská 36
Tel.: 00420 596 620 851
Ostrava
IR PROGRES
Vítkovická 3299/3A
Tel.: 00420 597 454 772
Ostrava
Stavebniny Stamix s.r.o.
Záhumenní 21/144
Tel.: 00420 603 481 529
Praha 10
Jánošík
Černokostelecká 27/964
Tel.: 00420 274 776 731
Praha 9 - Horní Počernice
Martin Holuša Roxon-market
K Palečku 1517/15, PSČ: 193 00
Tel.: 00420 603 427 408
Prostějov
KERA – D Koupelnové studio
Drozdovice 4
Tel.: 00420 589 2337 597
Tachov
MK KOUPELNY
Panenská 619
Tel.: 00420 373 721 313
Třeboň
Radim Jiroušek - Aquamont Interiér studio
Na kopečku 1151
Tel.: 00420 724 791 000
© 2007–2018 Tisandt spol. s r.o.

Táto stránka nepoužíva súbory cookies, neanalyzuje návštevnosť ani inak nezhromažďuje vaše osobné údaje.